Händelser

Här kan du se de senaste händerlserna för mig och/eller mina ikoner! Även ett urval av ikonograf i mediasammanhang samt bildgallerier från olika typer av event.

Recension av Signum

Signums Kerstin Hedberg Nyqvist recenserar min bok "Amor meus crucifixus est. Pilgrimsikon i vår tid."

Läs hela recensionen här!

Ikon av Maria

Reportage om Ikonograf Christina Lundström

Ett reportage om Christina Lundström ur Uppsala Nya Tidning. 27/8 2011

"Den färgstarka målningen kommer att placeras i en igenmurad fönsternisch och möta kyrkobesökarna på väg in. Ikonen finansieras från församlingens kollekt. Den 25 september invigs ikonen av biskop Ragnar Persenius.
Ikoner har sitt ursprung i det bysantinska riket, ett konstmåleri med mer än 2 000 år på nacken vars teknik bevarats i klostren. Mässorna i den ortodoxa kyrkan hålls på latin och ikonerna var särskilt viktiga under kristenhetens tidiga utveckling, eftersom de bidrog till att alla kunde förstå predikans innehåll. Det är i Grekland och i Ryssland vi i dag kan se de äldsta ikonerna."

Klicka här för att läsa hela reportaget

Välkommen till Svenska kyrkan i Östervåla-Harbo

Östervåla kyrka är en medeltida Mariakyrka. Medeltidens Vålabor sänder oss budskapet att söka kraft, tröst och hopp hos Maria. Re- formationens teologi ger oss budskapet att vi inte ber till Maria men att hon kan hjälpa oss att alltmer se hennes son, Jesus Kristus, och vad han kan betyda för oss.

Under advent, jul, fasta och påsk kommer fyra olika Mariaikoner att hjälpa vår andakt i Östervåla kyrka. Det är inför ikonografen Christina Lundströms ikoner ur samlingen ”Four faces of Maria” vi kan stanna upp för en stunds ro och låta denna tusenåriga konst bli aktuell och levande. Ikonens bildspråk är tidlöst och fyllt av symbolik och gör att vår egen sinnesstämning tas emot av ikonen som en spegelbild av vår egen själ. Ikonen ser på mig.

Klicka här för att se publikationen: Östervåla-Harbo Kyrkliga Samfällighet

Ikon av Maria

Svenska kyrkan

I advent gästas Östervåla kyrka av TECKNETS GUDSMODER, en ikon med den mycket unga kvinnan som lever i väntan och havande med barnet som skall komma. Jesus kommer på en åsna i sin moders sköte till Betlehem. Gud, hjälp mig att som Maria frimodigt ställa mig och mitt liv till förfogande för din vilja och kärlek.

Klicka här för att se publikationen: Annons ur Svenska Kyrkan

Ikon av Maria