Ikoner 2010-2019

Heliga Birgitta

Kristus

Maria Guds moder

S:t Katarina

Kristus - Uppståndelsekorset

Ärkeängeln Mikael

Ärkeängeln Gabriel

Herrens Ängel

Kristus Pantokrator

Bebådelsen

St. Göran och Draken

Heliga Petka

Sankta Cecilia

Bebådelsen

Korsfästelsen

Östervåla Maria

Jesu födelse

Ärkeängeln Mikael

Maria från Egypten

Sankt Antonios Eremiten

Ömhetens Guds moder

Hodigitria

Franciskus av Assisi

Den heliga Birgitta

S:t Nicolai

Livets Ikon - Ego sum (Jag finns) - Ego tecum (Jag går med dig)

Livets ikon 1, Åkerby 2014

Livets ikon 2, Vilunda 2016

Luthertriptyken - Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide - 2015

Sola Scriptura

Sola Gratia

Sola Fide

Birgittatrptyken - "Amor Meus Crucifixus Est" - Min kärlek är korsfäst 2012

Heliga Birgitta och Skapelsen

Heliga Birgitta och Frälsaren

Heliga Birgitta och Guds moder

Mother of Music - Musikens helgon Agia Kekelia 2011

Början

Viljan

Glädjen

Tron

Four Faces of Maria 2010

Tecknets Gudsmoder

Ömhetens Gudsmoder

Lidandets Gudsmoder

Vägvisandets Gudsmoder

Muralmålningar