Luthertriptykens reseschema

2016

Mariestad v.27-33, 1/7-21/8, Domkyrkan - Monika Hedlund

Jönköping v.34-37, 22/8-18/9, Sofiakyrkan - Kjell Danefors

Göteborg v.38-40, 19/9-9/10, Domkyrkan - Ulrika Hagen

Göteborg v.41-43, 10/10-28/10, Masthyggskyrkan - Marie Lumdsén

Halmstad v.44-46, 1-20/11, Martin Lutherskyrka - Bo Wallén

2017

Stockholm v.1-2, 2-15/1, Tyska kyrkan - Susanne Blatt

Stockholm v.3-5 16/1-5/2, Högalids kyrka - Christina Engqvist

Uppsala v.6-9, 5/2-5/3, Uppsala västra - Fredrik Fagerberg (Teologifestivalen "Leva genom tron")

Stockholm Upplands Väsby v.10-12, 6/3-26/3, Vilunda kyrka - Cecilia Strömmer

Stockholm Enskede v.13-14, 27/3-9/4, Årsta kyrka - Henrik Fergin

Stockholm v.15-17, 10-30/4, Oscars kyrka - Elisabeth Öberg Hansén

Stockholm Tyresö v.18-20, 1-21/5, Tyresö gamla kyrka - Sofia Olsson

Berlin v.21 22-28/5, Kirchentag Berlin-Wittenberg, Svenska kyrkan - Karin Rydén Thomas

Lagunda v.22, 29/5-4/6, Lagunda kyrka - Håkan Nilsson

Spånga v.23, 5-11/6, Spånga kyrka - Tuulia Sivapragasam

Kista v.24, 5-11/6, Kista kyrka - Tuulia Sivapragasam

Gamla Uppsala v.25-26, 19/6-3/7, Gamla Uppsala kyrka - Lars-Åke Skagegård

Örebro v.27-28, 3-16/7, Längbro kyrka - Ingemar Söderström

Ledig V. 29-30, 17-30/7

Uppsala v.31-34, 31/7-24/8, Helga Trefaldighets kyrka (Präst och diakon möte 22-24/8) - Britt-Marie Helgesson, Mats Lagergren
Här håller jag även föredrag kl 19 16/8

Linköping v.35-36, 24/8-4/9, Landerydskyrka - Annika Johansson
Här håller jag och Peter Strömmer även föredrag kl 19 28/8

Linköping v.36, 5-6/9, Domkyrkan i Linköping - Frida Gårdmo

Wittenberg v.35-36, 28/8-10/9, Här befinner sig triptyken i digital form Världsutställningen i Wittenberg - Pär Åkerström

Karlskrona v.36-37, 7-17/9, Trefaldighetskyrkan - Pamela Garpefors

Nyköping v.38-39, 18/9-1/10, Alla Helgona kyrka - Susanne Strid

Norrköping v.40-41, 2-15/10, - Thomas Wärfman, Anna Söderström Wikell

Strängnäs v.42-45, 16/10-12/11 (under reformationsdagen 31 oktober), Domkyrkan i Strängnäs - Carina Öjermo

Ljusdal v.46-47, 13-26/11, Ljusdal kyrka - Bo Johansson

Hudiksvall v.48-49, 27/11-10/12, Jakobs kyrka - Thomas Grunnesjö

Sundsvall v.50-52, 11-31/12, Gustav Adolfs Kyrka - Stefan Andersson

2018

Sundsvall v.1, 1-7/1, Gustav Adolfs Kyrka - Stefan Andersson

Härnösand v.2-5, 8/1-4/2, Domkyrkan - Kent Nordin

Örnsköldsvik v.6-7, 5-18/2 - Marie Edström

Umeå v.8-13, 19/2-2/4, Kenneth Nordgren
Här vandrar triptyken mellan olika kyrkor i Umeå

Skellefteå v.14-17, 2-30/4 - Jan Fredriksson, Arne Andersson

Piteå v.18-19, 30/4-13/5 - Mats Björk

2019

Arvidsjaur | v.7-8, Arvidsjaurs kyrka - Ivar Sundström

Vilhelmina | v.9-, Vilhelmina församling - Kristoffer Falkevall

Strömsund | v.13-, Ström-Alanäs församling - Elisabeth Björklund

Bräcke | v.19-20, Bräcke-Revsunds pastorat - Leif Westberg

Stöde | v.21-22, Borgsjö-Haverö församling - Erik Flodberg

Under sommaren 2019 befinner sig Luthertriptyken i Dalarna, kontaktperson kyrkoherde Christina Engqvist

Bälinge - Jumkils Kyrka öppen som vägkyrka i sommar | v.28

Vernissage Västervik | 28/9-20/10

OBS! Schemat är preliminärt och kan komma att ändras!

Luthertriptyken - Inför Reformations Jubileet 2017

Flygblad för Luthertriptyken

Sola Scriptura - Skriften allena

Ikonen Sola Scriptura

Dopet - Livets vatten

Martin Luther (1483-1546) som ung student i en brytningstid mellan medeltid och renässans. Kristus Pantokrator-Guds son, All Världens härskare ses både som Domare och Frälsare. Blixten som slår ner under ett oväder blir ett nytt vägskäl för Luther. Han väljer att gå med i Augustinerklostret som munk och lämnar sina juridikstudier. I ljusets sken under sina grubblerier bestämmer han sig för att fördjupa sig inom den kristna teologin. Längst ner till vänster på målningen ser vi heliga Birgitta (1303-1373) med sin dotter Katarina och Saligförklarade Elisabeth Hesselblad (1870-1957) stående på Tidenas väg som går längs alla tre målningarna i triptyken. Dom ser upp mot dopfunten som också symboliserar kallelsen till att vara kristen. Till höger om dopfunten ser vi Stadskyrkan i Wittenberg. Luther som nu innehar en professur i teologi undervisar på universitetet i Wittenberg. Den sakrala bilden och ”Lag och nåd-tavlorna” från Cranachs målarverkstad visar hur Gamla och Nya testamentet tydligt samverkar i samma målning. Ett exempel på detta är Moses och kopparormen längst ner till höger på Tidernas väg, en bild som förebådar Kristus på korset. Framför vägen, vända mot betraktaren, finns två ungdomar, en pojke och en flicka tillsammans läsande. Den stora mediala revolutionen är på frammarsch i och med boktryckarkonsten!

Sola Gratia - Nåden allena

Ikonen Sola Gratia

Nattvarden - Ljuset i mörkret

Martin Luther (1483-1546), som mottagit Nåden av Kristus på korset, är en kämpe på flykt. Fredlös efter att han kritiserat kyrkans handel med avlatsbrev. I ett försök att reformera kyrkan spikar han upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. I Kristus ”är Nåden oss given”. Vi delar brödet i enhet med varandra. De två svärden. Luther skiljer på det världsliga och det andliga regementet i form av de två svärden. Kejsare Carl V dömer honom i Worms till fredlöshet. Kurfurstarna Fredrik den vise och hans bror Johan den beständige hjälper Luther under hans flykt och gömmer honom i Borgen Wartburg. Där lever Luther mellan åren 1521-1522 som adelsmannen Junker Jörg. Under den tiden skriver han många av sina bästa texter och översätter Nya testamentet från grekiska till tyska, folkets språk. S:t Göran på sin vita häst som dräper draken och befriar folket symboliserar Junker Jörg med det andliga svärdet, ordet. Tidernas väg fortsätter genom tavlorna. Framför vägen stor det segrande Lammet ”Agnus Dei” som bort tager världens synder.

Sola Fide - Tron allena

Ikonen Sola Fide

Kärleken - Värmen från det gudomliga hjärtat

Martin Luther (1483-1546) som gammal, trofast i sin tro, med ett hjärta brinnande av kärlek till Gud och människorna. Han visar på Bibeln, översatt till folkets språk, det vägvisande ordet. Maria , ömhetens Guds moder, den Sanna moderliga kärleken omfamnar honom. Musikens strålar träffar J.S. Bach (1685-1750)som tonsätter Guds nåd och kärlek till människorna, Soli Deo Gloria- till Guds ära. Bach går i Luthers fotspår 200 år senare. På tidernasväg står Nathan Söderblom (1914-1931) han som kallade Bach för den femte evangelisten och samtalar med Philipp Melanchton (1497-1560) professor i grekiska språket och Olaus Petri (1493-1552) Svensk reformator, utbildad vid Uppsala och Wittenbergs universitet. Nathan som verkade för ekumeniken och fick Nobels fredspris 1930, välkomnar oss in i samtalet med sin vänstra hand. Åkerby kyrka i Bälingebygdens församling, den lilla landsortskyrkan får symbolisera Luthers tanke att var och en i sin vardag kan leva i sin tro och få Guds välsignelse. Under kyrkan ser vi Luther som barnafader tillsammans med sin fru Catarina von Bora och deras barn. Längst ner till vänster på Tidernas väg står en flicka av idag, hon har vänt sig om och tittar bakåt och ser historiens fotspår. Framför vägen står ”Åppelträdet” ”Om än världen skulle gå under i morgon, skulle jag i dag plantera mitt äppelträd” - Martin Luther

Boka Luthertriptyken

Om du ska boka Luthertriptyken inför Reformations Jubileet 2017 så får du kontakta Christina Lundström med ikonograf.se@gmail.com

Länkar för mer info

http://luther2017.se
http://svenskakyrkan.se/balinge
Martin Luther och 500 år av reformation