Luthertriptyken


Bilderna föreställer Luther i olika skeden av sitt liv.

 Sola scriptura föreställer Martin Luther (1483–1546) som ung student i en brytningstid

mellan medeltid och renässans.

Sola gratia skildrar Martin Luthers tid som fredslös på flykt efter att han kritiserat kyrkans handel med avlatsbrev.

Sola fide framställer Luther som gammal, trofast sin tro, med ett hjärta brinnande av kärlek till Gud och människorna. Han visar på bibeln, översatt till folkets språk, det vägvisande ordet.

Birgittatriptyken


Triptyken som har titeln ”Amor Meus Crucifixus Est” (mitt hjärta är korsfäst) berättar om det

Svenska Helgonet Birgittas pilgrimsresor på 300 talet.

Triptyken har rest och varit på pilgrimsfärd bland kyrkor i Sverige och till Nidarosdomen i Norge

längs samma vägar som den heliga Birgitta själv tog på 300 talet.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera