Kalendrar

Klicka på ikonerna för fullstor version

Adventskalender 

Franciskus Julkrubba

Målning av Christina Lundström 2020 

Originalet finns att se i Årsta kyrka, Stockholm.Advensikonema i

Franciskus Julkrubba

Franciskus och Klara kommer tillsammans med övriga i adventskalendren att vandra med oss genom adventstiden. En vandring som leder fram till Julnattens händelser och mysterium. Kalendern följer dagarna och deras namn i folklig och kristen tradition. Ikonerna illustrerar personer, helgen och berättelser med dessa namn och deras betydelse.

1 december - Första Advent

Ett nytt kyrkoår inleds.

OSCAR - Vem är som Gud

Ärkeänglen Michael

Skyddar dig och mig på vår livsvandring.

3 december 

Lydia - Flicka från Lydien

St Lydia 

Helgon, levde första århundradet e.Kr. Hennes hus blev den första kristna kyrkan i Europa och blev till  ett missionscentra.

2 december 

Beata + Lycklig

St Franciskus & St Klara

Helgon, från Assisi, Italien på 1200-talet. Grundare av Franciskandoren. Våra första miljöaktivister som lyfter fram vikten att värna om vår  jord. Att leva i all enkelhet med respekt och i harmoni med Skapelsens natur och dess djur.

4 december 

Barbara - Främling som talar ett obegripligt språk 

St Barbara

Helgon, levde på 200-talet. En av de fyra Jung-frumartyrerna - Barbara, Dorotea, Katarina och Margareta.

6 december 

Nikolaus + Folkets seger

St Nikolaus

Helgon, 280-342 e.Kr. Nikolaus var känd för sin givmildhet och för att inte framhålla att han själv var givaren.

Skyddshelgon för sjöfarare.


5 december, Sven - Ung stark människa

Sameflicka & den vita renen

Den vita renens möte med  den samiska flickan symboliserar här hopp och tro i den unga starka människan - i tillit och samverkan med Skapelsen, i skydd av den Heliga Anden. 


7 december 

Angela - Helig Ande Representerad av 

Duvan - Anden

Den heliga Anden - Hjälparen.


9 december 

Anna - Den benådade

St Anna

Helgon, levde första århunderadet f.Kr. Anna var mor till Maria Gudsmoder och mormor till Jesus. Blivande mödrars skyddshelgon.


8 december - Andra Advent

Verginia - Jungfru

Ärkeängeln gabriel

bär bud om att en stor glädje kommer att komma till oss.

11 december 

Daniel - Gud är min domare

Daniel

Helgon och profet, 600-500 f.Kr. Daniel motstod alla försök att få honom att tillbe hendiska gudar. Han blev dömd till döden för sin tro och kastades ner i en lejongrup, men han överlever genom skydd av Herrens Ängel.


10 december Nobeldagen

Malin/Martin - kvinna från Magdala/Stridbar

Martin Luther King

Martyr (1929-1968). Var en amerikansk Babtistpastor och ledargestalt för freds- och medborgarrättsrörelsen. Mottog Nobels fredspris 1964. Föregående år höll Martin Luther King det välkända talet I have a Dream som blev ett uttryck för ett samhälle med lika rättigheter för alla.

13 december

Lucia - Ljusbärare

St Lucia

Helgon, 283-304 e.Kr, Syrakusa. År 304 led hon martyrdöden för sin tros skull och för att hon lovat att leva i celibat. En försmådd friare angav henne sedan hon vägrat gifta sig med honom.


15 december - Tredje Advent

Gottfrid - Guds fred 

Johannes Döparen

som förbereder oss för det inre. O Πρόδρομος, den som går före och visar vägen till Herren, och gör hans stigar raka.14 december

Sten - Petrus - Klippa

St Petrus

Helgon, levde första århundradet e.Kr. Petrus var en av Jesus närmaste lärjungar. Jesus förutsäger hur Petrus kommer att förneka honom Sannerligen, i natt innan tuppen gal skall du ha förnekat mig tre gånger. Men han säger också att  du ska bygga min kyrka på en klippa.


12 december 

Alexander - Den som försvarar människan genom kärleken

Rosorna som blommade på vintern

Legenden beträttar hur Franciskus och Klara brukade träffas för samtal och bön. När Klara frågar "när ska vi ses nästa gång?" svarar Franciskus "när rosorna blommar". Detta hände mitt i vintern. När Klara kom ner för trappen såg hon hur snön lystes upp av blommande rosor.


16 december

Assar - Han som ger svar

Herrens Ängel

Änglar finns överallt fast vi inte ser dom. Dom kommer med bud om Guds nåd och berättar om att himmelriket är nära.


18 december

Abraham - Fader till många

Abraham

Patriark, 2000 f.Kr.

Abraham blir stamfar till många. Gud uppenbarar sig med löften om framtid och hopp. Abraham fick två söner Ismael och Isak.


19 december

Isak - Han som Gud ler mot

Isak

Patriark, 2000 f.Kr.

Isak, son till Abraham och Sara, var den andre av de tre patriarkerna. Han gifte sig med Rebecka och fick sönerna Esau och Jakob.


17 december

Stig - Vandrare

Franciskus & den vita vargen

Franciskus vandrar stigarna runt Assis med sin föjeslagare den vita vargen. Legenden berättar om staden Gubbio vars invånare hölls i skräck av en varg som attackerade såväl människor som djur. Franciskus sökte upp vargen, talade till den, kallade den för broder vargoch lyckades utveckla fred mellan den och stadens invånare.


21 december - Midvintersolstand

Vändpunkten då solen och ljuset

âterkommer.

Tomas - Tvilling

St Tomas

Apostel, levde första århundradet e.Kr.

En av Jesus 12 lärjungar, i traditionen

kallad Tomas tvivlaren. Ändå var Tomas den lärjunge som inte tvekade att fölia Jesus när han med anledning av sin vän Lasarus död vill gå mot de då fientliga Jerusalem. Och berättelsen om Tomas tvivel på Jesu uppståndelse och om hur hans tvivel hävdes.

20 december

Moses - Den som dragits upp ur vatten

Moses

Profet, 1400-1500 tal f.Kr. När Moses vallade fåren uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att busken brann utan att brinna upp. Moses gick dit för att se den underbara synen. Då talade Gud till Moses. Moses var en andlig och världslig ledare som befriade Israels folk från slaveriet i Egypten.

22 december - Fjärde Advent

Natanael - Gåva från Gud

Maria Gudsmoder

Framställningen av Maria Gudsmoder utan Jesusbarnet hör inte till de vanliga motiven av Maria. Hon som vågar säga ja till det hon inte förstod och lade sin tillit till Gud. Att våga säga ja... Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Maria som den tröstande Gudsmoder som bär våra sorger och visar på Jesus.

23 december

Adam - Människa skapad av jord

Skapelsen

Adam och Eva skapades av Gud som fullvuxna människor och genom kunskapens frukt blev de medvetna om vad livet på jorden innebar.

Gud råder över allt och han är god.

24 december - Julafton

Eva - Att ge liv

Eva

Livgiverskan symboliseras här genom stammen i Livetstrad. Eva väntar barn

och hennes skyddsmantel brer ut sig i ett rotsystem över jorden. Livetsträd är

pyntat med kunskapens frukt i väntan på Messias.

Tack Gode Gud för kunskapens frukt.


25 december - Juldagen

Ömhetens Gudsmoder

Guds son är född.

Idag har en frälsare fötts är er i Davids stad, han är Messias Herren.

Tack Gud för alla våra barn och det barn vi bär inom oss.