Påskkalender 

Via Dolorosa

Målningar av Christina Lundström 2022/2023
Korsvägen

Passionsvägen

Påskikonerna i Via Dolorosa:

Kalenders ikonbilder tar oss fram längs Kärlekens väg. Vi stannar upp vid viktiga händelser längs  Jesu väg fram till korset och uppståndelsens glädje. Länga vägen möter vi de bibliska gestalter som finns med i påskens drama och mysterium.


Budskapet i kalendern vill hjälpa oss att djupare förstå att. Jesus, Guds son, gett sitt liv för att vi ska få leva . Via Dolorosa är Guds väg in i vår värld och verklighet för att ge oss en framtid och ett hopp. Den är också vägen ut i det som är våra liv och vardag. Där får vi ge vidare det vi fått och återspegla Guds kärlek och vilja.


Lucka 1

Jesus döms till döden.

Lucka 2

Jesus tar korset på sina axlar.


Lucka 3

Jesus faller för första gången.

Lucka 4

Jesus möter sin mor Maria.

Lucka 5

Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset.


Lucka 6
Veronica torkar Jesus ansikte.


Lucka 7
Jesus faller för andra gången.


Lucka 8
Jesus tröstar Jerusalems döttrar.


Lucka 9
Jesus faller för tredje gången.

Lucka 10 Dymmelonsdag

Jesus avkläds.


Lucka 11 Skärtorsdagen.

Jesus spikas fast på korset.

Lucka 12 Långfredag
Jesus dör på korset.

Lucka 13 Påskafton
Jesu kropp tas ner från korset och återlämnas till sin mor.

Lucka 14 Påskdagen
Jesu kropp begravs.

Lucka 1

Passionsveckan inleds Kristus ansikte-Den oskyldige dömd.

Lucka 2

Jag är livets bröd Fastan-avstå för att få plats för något nytt.

Lucka 3

Den välsignande handen.

Lucka 4

Lidandets Gudsmoder - Förebådar korsfästelsen.

Lucka 5

Den gode herden - Att hjälpa och lätta bördan för andra.

Lucka 6
Svetteduken - Det första Kristusansiktet av icke hand målad.

Lucka 7
Stilla veckan inleds - Palmsöndagen Kristus rider in i Jerusalem.

Lucka 8
Kristus välsignar barnen - De tillhör Guds rike.

Lucka 9
Helig Ande.

Lucka 10 Dymmelonsdag

Kyrkklockans kläpp lindad medläder och säckväck.

Lucka 11 Skärtorsdag
Nattvarden - Den sista måltiden.

Lucka 12 Långfredagen
Pelikanen - Det sista lidandets droppe.

Lucka 13 Påskafton

Korest - Tystnad, mörker, väntan.


Lucka 14 Påskdagen
Den tomma graven och de myrrabärande kvinnorna.

Uppståndelsen

Så som solen lyser över dagen
och får jorden att dofta.

Så som månen lyser över natten

och får vattnen att glittra.

Så vare Gud med dig.

+ Martin

Till Påskkalendern Via Dolorosa har tagit fram en videokalender som sammanspelar med kalendern och kan spelas upp här nedan.

Lucka 1

Lucka 2

Lucka 3

Lucka 4

Lucka 5

Lucka 6

Lucka 7

Lucka 8

Lucka 9

Lucka 10

Lucka 11

Lucka 12

Lucka 13

Lucka 14