Enskilda ikoner

Klicka på ikonerna för fullstor version

Händelseikoner

Franciskus julkrubba

Heliga Birgitta (Jumkilsikonen)

Helgon

Kristus

Maria - Maria Gudsmoder

Änglar

Tecknets Gudsmoder