Four Faces of Maria

Maria Gudsmoders fyra ansikten - En installation med musik för fyra ikoner


 Four Faces of Maria visar fyra olika ansikten eller skeenden i jungfru Marias liv.

De visar ett mänskligt liv och hur Gud finns med oss i allt.

Ikonerna är målade av mig i samband med Bälinge kyrkas återöppnande 2010.

Det finns modern klassisk musik komponerad till ikonerna av kompositören Andreas Zhibaj.