Μητέρα της Μουσικής

Η Αγία Σεσίλια η Αγία των μουσικών - Μία εγκατάσταση τεσσάρων εικόνων


Υπάρχει σύγχρονη κλασική μουσική που συνέθεσε για τις εικόνες ο συνθέτης Andreas Zhibaj.