Τρίπτυχο του Λούθηρου 

Οι εικόνες απεικονίζουν τον Λούθηρο σε διάφορα στάδια της ζωής του. Η Sola scriptura απεικονίζει τον Μαρτίνο Λούθηρο (1483-1546) ως νεαρό μαθητή σε μια μεταβατική περίοδο μεταξύ του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Η Sola gratia απεικονίζει την εποχή του Μαρτίνου Λούθηρου ως παράνομου φυγά αφού κατέκρινε το εμπόριο συγχωροχαρτιών της εκκλησίας. Ο Sola fide παρουσιάζει τον Λούθηρο ως γέροντα, σταθερό στην πίστη του, με μια καρδιά που καίει από αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο. Δείχνει τη Βίβλο, μεταφρασμένη στη γλώσσα του λαού, τον καθοδηγητικό λόγο.

Sola Scriptura - Skriften allena

Sola Gratia - Nåden allena

Sola Fide - Tron allena